Skip to main content

Yên Thế tập trung chỉ đạo cứng hóa đường giao thông nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021; ngay từ đầu năm 2018 Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã tổ chức đăng ký đề nghị hỗ trợ để cứng hóa các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn với tổng chiều dài 145km (năm 2018 đăng ký thực hiện 68,48km; năm 2019 đăng ký thực hiện 77km).
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã đăng ký, ngày 14/6/2018 BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 2279-QĐ/HU về việc thành lập Tổ Công tác để giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang trên địa bàn huyện (Tổ công tác do Chủ tịch MTTQ huyện làm Tổ trưởng). BTV Huyện ủy cũng đã ban hành Thông báo kết luận số 178-TB/HU, ngày 26/6/2018 về việc làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện; trong đó BTV Huyện ủy đã thống nhất chủ trương cho triển khai đồng độ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn mà các xã, thị trấn đã đăng ký với UBND huyện trong hai năm 2018 và 2019; yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức rà soát nếu tuyến nào có đủ điều kiện về mặt bằng, vốn đối ứng của nhân dân thì thực hiện trước, không cần chờ kế hoạch đăng ký theo lộ trình; khuyến khích các xã, thị trấn tiếp tục bổ sung các tuyến vào kế hoạch để tổ chức thực hiện ngay trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đã đăng ký.
Thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bổ sung chính sách hỗ trợ thêm 100 triệu đồng/km đối với các công trình thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ thực hiện tại địa bàn các thôn, bản đặc biệt khó khăn và các thôn thuộc các xã (thị trấn) đặc biệt khó khăn thì các thôn, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đã rà soát, đăng ký thực hiện năm 2018 với tổng chiều dài trên 42,12km, tăng gần 28,73km so với trước, nâng tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn huyện đăng ký làm xong trong năm 2018 là gần 100km.
Hằng tuần, Tổ Công tác của BTV Huyện ủy đã tích cực đôn đốc các ngành chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ đăng ký, khẩn trưởng khởi công, hoàn thiện thi công các tuyến đường theo kế hoạch. Tính đến đầu tháng 8/2018, toàn huyện đã hoàn thành hằng trăm tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn với tổng chiều dài trên 13km; đã hoàn thiện việc san gạt mặt bằng và thu tiền đối ứng sẵn sàng thi công trên 25km. Như vậy, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2018 toàn huyện sẽ thi công xong mặt đường bê tông xi măng đối với gần 40km, vượt kế hoạch đề ra. Qua đó bộ mặt nông thôn huyện Yên Thế từng bước được đổi thay nhanh chóng, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp hơn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện./.
 
Duy Chiến