Skip to main content

Yên Thế quan tâm công tác bảo vệ môi trường

Xác định việc thực hiện theo Kết luận số 43 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, thời gian qua huyện Yên Thế đã tập trung vào công tác tuyên truyền, thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là không còn để tồn tại điểm tồn dư rác thải tại các địa phương. Kết quả đạt được là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng sự đoàn kết, thống nhất, giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan, sạch về môi trường, con người thân thiện, văn minh, lịch thiệp. 
Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luật số 43 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, chúng tôi đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giao nhiệm vụ cho cấp ủy ở các địa phương thực hiện bằng việc cụ thể. Theo đó, trước mắt cần xác định những điểm tồn lưu rác gây ô nhiễm để xử lý dứt điểm. Hiện nay, việc này vẫn đang tiếp tục được duy trì nên trên địa bàn huyện không còn các điểm tồn lưu rác gây ô nhiễm môi trường”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Yên Thế theo tinh thần Kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Xã An Thượng đã tích cực triển khai bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo trên cơ sở xây dựng Kế hoạch phù hợp với thực tế và những tồn tại của địa phương trong vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường. Xã đã quy hoạch xây dựng các điểm thu gom rác thải của xã theo Đề án XDNTM và tiếp tục duy trì các điểm đặt hố đựng rác thải đồng ruộng ở 10 thôn có 20 điểm thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay trong toàn xã đã xây dựng được 3 điểm thu gom rác thải và xây dựng 1 khu xử lý rác thải tập trung của xã.
Ông Bùi Xuân Cung - Chủ tịch UBND xã An Thượng nói: “Đảng ủy, UBND xã An Thượng luôn xác định công tác môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ mang tính trước mắt mà còn mang tính lâu dài. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền việc thu gom, phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình. Đối với các hộ sản xuất kinh doanh hay những hộ sống ven đường không có điểm xử lý tại chỗ thì thu gom để tổ vệ sinh môi trường của xã vận chuyển về khu xử lý tập trung”.
Mỗi tháng, lượng rác thải sinh hoạt thải ra trên địa bàn xã An Thượng dao động từ 4 - 5 tấn. Hiện nay xã đã thành lập được Tổ HTX thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.Việc duy trì 3 điểm tập kết, thu gom đã giúp ích rất lớn việc vận chuyển rác thải sinh hoạt về lò đốt.  Lò đốt rác được lắp đặt tại xã với khối lượng đốt 2 tấn/ ngày, mỗi tháng địa phương duy trì 2 buổi đốt rác. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân và sự vào cuộc tích cực nên việc tồn lưu rác trên địa bàn xã An Thượng đến nay không còn. Đây là kết quả của sự tích cực vào cuộc trong công tác chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND và UBND xã  trong công tác BVMT tại địa phương.
Ông Nguyễn Lương Thường, Tổ HTX thu gom, xử lý rác thải xã An Thượng chia sẻ: “Hợp tác xã chúng tôi luôn phân công tổ thu gom rác thải từ 3 điểm tập kết nhỏ lẻ của xã về khu xử lý tập trung. Tại đây, định kỳ theo lịch chúng tôi vận hành lò đốt để xử lý rác thải, đảm bảo cho môi trường của xã luôn trong sạch”.
Tân Hiệp là xã miền núi nằm ở phía tây của huyện. Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được địa phương chú trọng thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động theo Nghị định số 155 NĐ/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường. Tổ chức thực hiện Kết luận số 43 ngày 11/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về một số chủ trương, chỉ đạo về ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay. Qua đó, thực hiện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom bao bì thuốc BVTV vào các điểm thu gom. Quy hoạch bãi xử lý rác thải tại khu Hang Keo, tuyên truyền các gia đình thu gom và tự tiêu hủy rác thải. Xây dựng và duy trì đoạn đường xanh - sạch - đẹp ở 11/ 11 thôn.
Ông Nguyễn Đình Quyết - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: “Công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng ủy, UBND xã Tân Hiệp xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã chỉ đạo các thôn hàng tháng dành một buổi chủ động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các chi bộ đã đưa công tác bảo vệ môi trường thành một nội dung trong các buổi sinh hoạt chi bộ, thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường để tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Vì vậy việc xử lý rác thải của xã trong những năm qua luôn đạt hiệu quả cao”.
Hàng tháng, mỗi thôn chọn một địa điểm có rác để huy động tổ tự quản, cán bộ hội viên và nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử lý đốt rác tại chỗ lịch thực hiện vào ngày mùng 3 và 21 hàng tháng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động trồng cây xanh, đường hoa, hiện tại xã đã trồng được 2,5km đường hoa và đã có 7/11 thôn thực hiện. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác thải tại gia đình, tham gia bảo vệ môi trường khu dân cư, bố trí cán bộ, hội viên thường xuyên kiểm tra các khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường chung.
Bà Nguyễn Thị Lạp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Chùa xã Tân Hiệp tâm sự: “Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của bản thân và gia đình, từ đó mỗi người sẽ có ý thức, trách nhiệm trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường”.
Tại xã Tam Hiệp thì Ủy ban MTTQ xã đã thành lập tổ tự quản về vệ sinh môi trường ở 11/11 thôn, bản. Hội liên hiệp phụ nữ xã cũng đã đăng ký đảm nhận các đoạn đường xanh - sạch đẹp tại 11 thôn bản. Ban hành quy chế hoạt động, tổ chức dọn vệ sinh vào ngày cuối tháng. Hiện nay xã có 3 người thực hiện công việc thu gom rác thải tại 3 điểm thôn trong xã. UBND xã đã ký kết hợp đồng với UBND Thị trấn Cầu Gồ về việc vận chuyển rác lên bãi rác tập trung của huyện. Với công tác bảo vệ môi trường thì không chỉ có các hội, đoàn thể trong địa phương thực hiện và duy trì mà đối các trường học trên địa bàn xã, hoạt động này cũng đã được thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng mỹ quan xanh - sạch - đẹp trong các nhà trường tại xã Tam Hiệp.
Ông Hoàng Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp nói: “Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn, bản cùng phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa phương”.
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế là Bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Trong những năm qua, Bệnh viện được đầu tư sửa chữa, cải tạo khang trang, người dân không những được tiếp cận với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại mà còn được khám, chữa, điều trị trong một không gian xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường. Bệnh viện đa khoa huyện nằm sát khu vực dân cư sinh sống nên vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Bệnh viện quan tâm và đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã xây dựng Bộ tiêu chí bằng bảng điểm để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy trình, quy định trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng. Đồng thời cũng tăng cường đầu tư, mua sắm bổ sung các thùng đựng chất thải y tế trang bị cho các khoa, phòng và nơi công cộng. 
Bác sỹ Chuyên khoa II Đặng Hữu Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế cho biết: “Công tác môi trường và bảo vệ môi trường luôn được Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện quan tâm đặt lên hàng đầu, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm. Nếu làm tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện thì việc điều trị bệnh sẽ thành công hơn nhiều… Theo đó, Bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về môi trường; định kỳ hàng tháng tiến hành quan trắc môi trường; đăng kí chủ nguồn thải, chất thải, đồng thời xây dựng Đề án bảo vệ môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt”. 
Để tiếp tục triển khai, tổ chức có hiệu quả việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường theo tinh thần Kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện Yên Thế đã chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức 10 lớp tuyên truyền về phân loại, thu gom, xử lý rác thải cho 1000 hội viên PN các xã, thị trấn. UBND huyện đã phê duyệt xong giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác cho 100% các xã, thị trấn. Chỉ đạo hoàn thành khu xử lý rác tập trung tại xã Tam Tiến. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhất trí giao công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện cho HTX dịch vụ nông nghiệp - môi trường và xây dựng huyện. Tạm giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp - môi trường và xây dựng huyện vận hành thử nghiệm lò đốt rác thải bằng phương pháp đốt để làm cơ sở để UBND huyện lập kế hoạch, phương án đấu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện bắt đầu từ năm 2019. 
Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Hiện nay huyện đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng lò đốt rác tập trung tại xã Tam Tiến vào sử dụng. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo thành lập 01 Hợp tác xã môi trường, giao toàn bộ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho Hợp tác xã thực hiện. Có thể nói, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong những năm qua, đặc biệt sau khi có kết luận số 43 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đến nay đã có những chuyển biến tích cực”.
Do có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao nên đã được duy trì hiệu quả trên nhiều mặt. Kết quả trên là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường của huyện Yên Thế trong thời gian qua./.
                                                                          
Quang Huy