Skip to main content

Yên Thế cứng hóa được 70km đường giao thông nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang, năm 2018, huyện Yên Thế được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cứng hóa đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 167,84 km, gồm đường liên thôn, trục thôn và nội đồng tại 21 xã, thị trấn trong toàn huyện. 
Đến nay, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đóng góp tích cực của cán bộ và nhân dân, toàn huyện đã nhận cung ứng được hơn 16.500 tấn xi măng và cứng hóa được 70km/167,84 đường, đạt 41,7% kế hoạch. Một số địa phương thực hiện tốt việc cứng hóa là: xã Bố Hạ, Tân Hiệp, Đồng Lạc… Bên cạnh đó, ngoài hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng để cứng hóa giao thông nông thôn, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ thêm cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 100 triệu đồng/ km; ngân sách huyện hỗ trợ 150 triệu đồng/km, còn lại là do ngân sách xã và đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất… của nhân dân. 
Có được kết quả trên là do các địa phương đã chủ động triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, vận động nhân dân đóng góp hoặc hiến đất làm đường giao thông. Do vậy, phần lớn nhân dân đều hiểu và tích cực tham gia hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp tiền và huy động ngày công giải phóng mặt bằng để cứng hóa đường giao thông. Ngoài ra, nhiều thôn đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động nhân dân tham gia ngày công, cùng với đơn vị thi công để làm đường, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đồng thời, Ban công tác mặt trận thôn cũng đã thành lập Ban giám sát cộng đồng, tham gia giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công… 
Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực, đầu tư tập trung cứng hóa đường giao thông nông thôn. Trước mắt cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp tiền của để cùng với Nhà nước làm đường. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 đã đăng kí năm 2018./.
 
Quang Huy