Skip to main content

Xã Bố Hạ đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND tỉnh và Nghị quyết số 18/2017 của HĐND huyện. Xã Bố Hạ có 6 thôn đăng ký 6,3km làm đường GTNT năm 2018 – 2019; Trong đó năm 2018 đăng ký thực hiện làm đường là 4,9km; năm 2019 thực hiện làm đường là 1,4km. Đến nay có 02 thôn đang triển khai thực hiện gồm thôn Liên Tân 1.200m; thôn Tân Xuân 790m. Hiện nay, các thôn, tổ dân cư trên địa bàn xã Bố Hạ đang tích cực ra quân làm đường theo Nghị quyết hỗ trợ xi- măng cứng hóa đường giao thông nông thôn của HĐND tỉnh. 
Xã Bố Hạ có tổng chiều dài đường trục xã, liên xã là 14,3 km. Từ năm 2012 đến nay được sự quan tâm của Nhà nước đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đường cứu hộ cứu nạn 04 xã vùng sông Thương, sông Sỏi huyện Yên Thế. Tuyến đê và đường cứu hộ, cứu nạn đã được xây dựng hoàn thiện nền đường là 7,6 km; trong đó đã cứng hóa 5,5km. Tuyến chưa được bê tông hóa còn lại là 2,1km gồm: đường cứu hộ, cứu nạn thôn Vòng Huyện; đường cứu hộ và đê Tân Xuân; tuyến đường thôn Sỏi đi Xuân Lan. Còn lại là đường trục thôn cơ bản đã được cứng hóa bê tông.
Xác định xây dựng đường giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế phát triển, trong thời gian qua, xã Bố Hạ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia đóng góp của các hộ dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, người dân các thôn Tân Xuân, Liên Tân, Sỏi, Đồng Lều, Xuân Lan (xã Bố Hạ) đã đóng góp khoảng 400 triệu đồng, hiến hơn 20 nghìn m2 đất các loại, gần 10 nghìn m tường rào để mở rộng, cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm. Ngoài chung sức bảo đảm tiến độ thực hiện 5 km đường theo kế hoạch giao trong năm, người dân trong xã còn đăng ký thi công thêm 2 km đường, phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí xây dựng đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay.
Theo đ/c Vũ Văn Phong – Chủ tịch UBND xã Bố Hạ thì từ nay đến cuối năm 2018, xã Bố Hạ tiếp tục chỉ đạo các công trình khởi công mới trong năm 2018, nhất là các công trình làm đường GTNT thực hiện hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn như: Vốn Chương trình MTQG XDNTM,  vốn hỗ trợ ngân sách tỉnh ... với nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp để thực hiện dự án nhằm tránh nợ đọng XDCB khi công trình hoàn thành. 
Với tinh thần đó, xã Bố Hạ góp phần tích cực vào kế hoạch của UBND huyện để thực hiện hoàn thành hỗ trợ xi- măng cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ đề ra./.
 
Như Hoa