Skip to main content

Vệ sinh môi trường tại các làng nghề truyền thống huyện Yên Thế được quan tâm

Những năm trước đây, trên địa bàn Yên Thế có nhiều hộ làm các nghề khác nhau như: nung vôi, làm gạch, mây tre đan..., tuy nhiên từ năm 2013 đến nay do nhiều nguyên nhân nên số hộ đã bị mai một, nhiều hộ gia đình đã xây dựng cơ sở vật chất như: xây lò... nhưng do nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ bị hạn chế nên số lượng cũng như thời gian đốt bị giảm đi đáng kể, hiện nay trên địa bàn còn 346 hộ làm nghề chiếm 6,3% số hộ làm nghề của các làng nghề, số nhân khẩu làm nghề 828 người chiếm 4,8% nhân khẩu làm nghề của làng nghề. Đối với làng nhề mây tre đan Bố Hạ, Số hộ dân trong làng là 240 hộ, trong đó có 102 hộ tham gia làm nghề mây tre đan, chiếm 42,5% . Công nghệ hoạt động chủ yếu là các động cơ cưa, cắt nhỏ và thủ công.
 Về môi trường đối với ngành nghề mây tre đan chủ yếu là tre, nứa, dùng phấn... các phế thải đều được tận dụng làm chất đốt phục vụ cho gia đình, không gây ô nhiễm ảnh hưởng môi trường xung quanh.
Còn đối với công tác bảo vệ môi trường ở các xã Đông Sơn, Hương Vỹ nói chung và các làng nghề nói riêng hiện đang được cấp Đảng và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường: tổng số có 8/8 làng nghề đã thành lập các tổ đội thu gom vệ sinh môi trường, 5/7 làng nghề có hỗ trợ xây dựng lò đốt chất thải sinh hoạt và các thiết bị hỗ trợ công tác thu gom vệ sinh môi trường. Cơ bản các làng nghề đã có quy ước hoạt động vệ sinh môi trường và thực hiện thu gom tập trung với tần suất 01 lần/tuần vào thứ 7 hàng tuần.
Nhìn chung, tình trạng ô nhiễm do chất thải rắn phát sinh tại các làng nghề cay vôi đã cải thiện đáng kể, toàn bộ lượng chất thải rắn được tận dụng san lấp mặt bằng, đối với khí thải đã không còn hiện tượng ô nhiễm cục bộ như những năm trước 2013, do số hộ nung đốt, số lò vận hành giảm đi đáng kể, và tần suất hoạt động của mỗi lò cũng không thường xuyên do nhiều nguyên nhân, đặc biệt lượng rác thải sinh hoạt đã được thu gom và xử lý triệt để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của làng nghề truyền thống./.
 
                                                                                       Vân Khánh