Skip to main content

Triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ về nhà ở cho người có công

Chiều ngày 12/4/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chưc Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ - TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Thân Minh Sâm - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
      Theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Chính phủ đã đồng ý chủ trương xử lý một số đề xuất của các địa phương. Cụ thể, đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017. 
Đối với huyện Yên Thế, trong giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ cho 313 hộ với tổng kinh phí là 8 tỷ 246 triệu đồng. Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ cho các đối tượng. Theo đó trong tháng 4 và tháng 5/2018 các địa phương sẽ phải hoàn thành việc rà soát, lập danh sách; hoàn thiện hồ sơ các hộ được hỗ trợ và động viên các hộ khởi công xây dựng; đồng thời UBND huyện sẽ phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn để giải ngân cho các hộ xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch đã đề ra. Mức hỗ trợ xây mới là 40 triệu đồng/hộ và đối với sửa chữa sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.
          Phát biểu tại hội nghị, đ/c PCT UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn: kiện toàn và phân công nghiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện QĐ số 22 của Thủ tướng Chính Phủ; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết; các quyết định, phân công nghiệm vụ, kế hoạch triển khai bằng văn bản gửi về Phòng KTHT huyện trước ngày 30/5/2018; tổ chức hội nghị triển khai tại xã, thị trấn; rà soát danh sách các đối tượng theo quyết định 22 đã ban hành và các trường hợp phát sinh; Đối với các hộ đã làm địa phương chủ động phối hợp với phòng chuyên môn giải ngân hoàn công xong trong tháng 4/2018. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để huy động thêm nguồn lực giúp đỡ tri ân với người có công./. 
 
Trung Hiếu