Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại thị trấn Cầu Gồ

Chiều ngày 3/7/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng tại thị trấn Cầu Gồ. 
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên việc duy trì công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn đã đi vào nề nếp. TheoNghị định 64/CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ, từ năm 2014 đến năm 2017, thẩm quyền cấp phép thuộc UBND cấp huyện là 102 giấy phép xây dựng. UBND thị trấn đã giao cho công chức GT-XD phối hợp với công chức Địa chính, trưởng các khu phố hướng dẫn các hộ làm thủ tục xây dựng kèm theo các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất gửi UBND thị trấn để làm cơ sở cắm mốc và giao đất tại thực địa cho các hộ xây dựng đảm bảo đúng quy định.
Toàn thị trấn  hiện có 09 trường hợp vi phạm. Trong đó có 08 trường hợp xây dựng không đúng với giấy phép được cấp và 01 trường hợp xây dựng không có giấy phép. Đã có 06 trường hợp nộp phạt theo quyết định với tổng số tiền trên 27,5 triệu đồng.
Để thực hiện tốt công tác quản lý và cấp phép xây dựng trong thời gian tới, đ/c trưởng đoàn giám sát yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể thị trấn Cầu Gồ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài của địa phương, khu phố, lồng ghép với các hội nghị để cho nhân dân hiểu rõ về luật cấp phép xây dựng; Làm tốt công tác quản lý, tuân thủ theo đúng quy trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thiết lập hồ sơ; nâng cao trách nhiệm tham mưu của cán bộ chuyên môn cho lãnh đạo; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự giao thông và xây dựng tại địa phương./.          
                                                                                                   
Chu Hoa