Skip to main content

Tập huấn nâng cao kiến thức, Kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường

Sáng 25/5/2018, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thế phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. 
Tham gia lớp tập huấn có 120 cán bộ, hội viên phụ nữ của xã Tân Hiệp. Tại đây, các đại biểu đã được báo cáo viên Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh truyền đạt một số kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường; rác thải, tác hại của rác thải; cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; kĩ năng tuyên truyền giáo dục cộng đồng về quản lý rác thải…
Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; kiến thức kỹ năng để thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại hộ gia đình góp phần từng bước giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, đồng thời tạo thói quen tiết kiệm, tận dụng và tái sinh chất thải, giảm thiểu tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao 240 chiếc sọt nhựa đựng rác với tổng trị giá 6 triệu đồng cho các hội viên. Số sọt nhựa trên do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ. Theo đó mỗi hội viên được nhận hai chiếc xô nhựa nhằm thu gom, phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ tại nhà trước khi được xử lý./. 
 
Quang Huy