Skip to main content

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định

Thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số đối tượng vận chuyển rác thải công nghiệp tại các địa phương khác lợi dụng thời gian ban đêm vào đổ rác trộm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, đặc biệt là khu vực ít người qua lại gây ảnh hưởng đến môi trường và an ninh, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn huyện.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xả trộm rác trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 222 ngày 13/3/2017 về việc “Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định”.
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ xã đến các thôn, bản, phố để nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và tố giác các đối tượng có hành vi đổ trộm rác để xử lý theo quy định; Chỉ đạo cán bộ chuyên môn và lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện xử lý các đối tượng vi phạm.
Phòng TN&MT huyện phối hợp kịp thời với UBND các xã, thị trấn trong việc phát hiện, báo cáo và đề xuất hướng xử lý với lãnh đạo UBND huyện đối với hành vi đổ rác trộm. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định sau khi có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên hoặc chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về việc xử lý rác thải do các đối tượng đổ trộm.
Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trương huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về môi trường trên địa bàn, phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan trong việc phát hiện và xử lý các đối tượng đổ trộm rác.
Công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuần tra vào ban đêm, tại các xã vùng xa trung tâm huyện, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng đổ trộm rác; Phối hợp với Phòng TN&MT huyện, UBND các xã, thị traná trong việc điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi đổ rác trộm trên địa bàn.
Đài TT-TH huyện phối hợp với Phòng TN&MT xây dựng nội dung cảnh báo về hành vi đổ rác trộm, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện; Chỉ đạo các Đài truyền thanh cơ sở tiếp sóng để mọi người dân nắm bắt được thông tin, chủ động nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi đổ trộm rác để xử lý theo quy định./.
 
Minh Như