Skip to main content

Sức sống mới ở xã Đồng Tâm

Đến nay, đã tròn 10 năm xã Đồng Tâm được thành lập trên cơ sở giải thể thị trấn Nông Trường, huyện Yên Thế theo Nghị định số 05 ngày 06/11/2008 của Chính phủ. Vượt lên trên tất cả những thử thách ban đầu, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn đạt nhiều thành tựu đáng phấn khởi và tự hào. 
Đồng chí Dương Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: "Để đưa địa phương phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Đảng bộ xã Đồng Tâm luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đó triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói chung nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại địa phương, đơn vị".
Đảng bộ xã đã thường xuyên quan tâm, triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ xã. 
Ngoài ra, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc. Đến nay, gần 86% cán bộ công chức xã có trình độ chuyên môn đại học, 81% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Từ khi xã được thành lập đến nay, đã kết nạp được gần 60 đảng viên mới.
Với chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng về cơ sở, các địa bàn trọng yếu, nhiều khó khăn, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền đã được xã tập trung giải quyết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng bước lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú hơn. 
Trên bước đường phát triển quê hương, Đảng bộ xã Đồng Tâm đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực phát triển KT-XH và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã các nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cho cả nhiệm kỳ và từng năm, gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực trong nhân dân để đồng bộ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển KT-XH.
Đồng chí Vũ Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh phát triển trồng trọt và chăn nuôi, chủ lực là chăn nuôi gà đồi và cây có múi, xã Đồng Tâm đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai nhiều giải pháp quan trọng kích cầu phát triển kinh tế, như các giải pháp hỗ trợ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương ngày càng giảm. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hơn 7%; số hộ kinh tế giàu và khá ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,6 triệu đồng/người/năm; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi không chỉ tiêu biểu của xã mà còn là điển hình trong huyện.
Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết, chương trình, cơ chế, chính sách của cấp trên ban hành đã và đang được phát huy hiệu quả tại xã Đồng Tâm. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh. 10 năm qua, địa phương đã xây dựng mới toàn bộ, từ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND, Trung tâm văn hóa-thể thao đến Trạm Y tế, Trường Mầm non và hàng chục phòng học, phòng chức năng của các nhà trường, 2 nhà văn hóa thôn; cứng hóa gần 30 km đường giao thông nông thôn…, tạo nên diện mạo khang trang cho địa phương.
Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được xã Đồng Tâm triển khai đồng bộ và sâu rộng. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt từ 83-86%, thôn văn hóa đạt từ 85-90%. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia. Địa phương cũng đạt giải cao trong các cuộc thi, liên hoan văn nghệ, thể dục, thể thao các cấp.
Trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã Đồng Tâm trở thành một điểm sáng của huyện Yên Thế. Tiêu biểu như thành tích trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. 
Lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm ổn định và giữ vững, tạo tiền đề để phát triển KT-XH. Địa phương cũng trở thành đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện với nhiều thành tích nổi bật như: năm 2015, nhân dân và cán bộ xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được xã Đồng Tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được cấp trên và nhân dân địa phương đánh giá cao.
Nhắc tới Đồng Tâm, không thể không nhắc tới thành tựu nổi bật, điểm sáng của huyện Yên Thế trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, Đồng Tâm trở thành xã thứ 2 trong 19 xã của huyện Yên Thế về đích nông thôn mới với nhiều tiêu chí đạt cao. Một trong những yếu tố quan trọng của thành tựu đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Xác định người dân đóng vai trò chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng kết quả của phong trào, vì vậy, mỗi công trình đều mang đậm dấu ấn của người dân. Từ việc đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất đến việc trực tiếp xây dựng, quản lý đều được người dân bàn bạc công khai, dân chủ. Nhiều công trình dân sinh, hay hoạt động phong trào ở địa phương đạt kết quả hơn mong đợi là do chính người dân đưa ra ý tưởng, tự vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Giờ đây, diện mạo nông thôn mới ở xã Đồng Tâm đã đổi thay rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm rộng thênh thang, những ngôi nhà cao tầng, những biệt thự “mọc lên” san sát; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Ông Đỗ Mạnh Hùng, 80 tuổi ởthôn Liên Cơ phấn khởi nói: "Là người dân sống lâu năm ở địa phương, tôi nhận thấy từ khi thành lập đến nay xã có rất nhiều thay đổi. Người dân ngày càng giàu hơn, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú hơn. Chúng tôi thấy rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương".
Kết quả đạt được sau 10 năm thành lập là tiền đề, cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, tạo thế và lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.
Đồng chí Dương Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết thêm: "Phát huy thành tích Đảng bộ xã 10 năm liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tặng cờ và Bằng khen đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2010-2014, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. 
Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế cơ sở, chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện tốt các hoạt động chính sách xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân".
Nhìn lại chặng đường đã qua, nhân dân và cán bộ xã Đồng Tâm có quyền tự hào với những thành tích đạt được, nhất là trong xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển KT-XH nói chung. 
Có thể khẳng định rằng, sau 10 năm thành lập, xã Đồng Tâm đã có bước tiến dài trong quá trình xây dựng và phát triển. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao, niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền ngày càng được tăng cường, củng cố. Giờ đây, Đồng Tâm đã mang trên mình một diện mạo mới, sức sống mới, sức sống của tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chung sức, chung lòng như tên gọi của xã: “Đồng Tâm”./.
 
Văn Thư