Skip to main content

Ra mắt mô hình: “Tổ phụ nữ không sử dụng túi ni lông tại các hộ gia đình”

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017- 2021”,  sáng ngày 26/9/2018, tại thôn Thiều xã Đồng Lạc, Hội LHPN huyện tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ không sử dụng túi nilon tại hộ gia đình”. Tới dự và chỉ đạo ra mắt mô hình có các đồng chí đại diện Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Ban Luật pháp chính sách Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Lạc. 
Mô hình được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có Ban chủ nhiệm và tổng số 50 thành viên. Mục đích thành lập mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về công tác BVMT thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông và các buổi sinh hoạt định kỳ. Phát huy sức mạnh tập thể tham gia BVMT; từng bước giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày… 
Các thành viên có nhiệm vụ chấp hành tốt quy chế hoạt động của mô hình, tích cực tuyên truyền, phát triển thành viên; tích cực tham gia các hoạt động BVMT tại địa phương. Tại buổi ra mắt đã tổ chức tập huấn kiến thức BVMT, thu gom phân loại và xử lý rác thải… cho các thành viên của mô hình và tổ chức tặng 50 làn nhựa thay thế túi nilon khi đi chợ và hàng trăm gói chế phẩm sinh học để các hộ gia đình xử lý rác thải./.
 
Như Hoa