Skip to main content

Quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa

Theo thống kê, huyện Yên Thế hiện có 43 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Trong đó có 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt nằm trong quần thể “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”, gồm các di tích: đồn Phồn Xương, đền Thề (trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ); đồn Hố Chuối, chùa Lèo (thuộc xã Phồn Xương); đình Dĩnh Thép (xã Tân Hiệp); đồn Hom, đền Cầu Khoai (xã Tam Hiệp); chùa Thông (xã Đồng Lạc) và động Thiên Thai (xã Hồng Kỳ). Ngoài ra, còn có 6 di tích cấp Bộ, còn lại là các di tích cấp tỉnh.
5 năm qua, bằng nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ và huy động xã hội hóa, huyện Yên Thế đã bố trí hơn 30 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo gần 50 lượt di tích lịch sử trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương cũng quan tâm phát huy giá trị của các di tích thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Yên Thế được tổ chức hàng năm tại trung tâm quần thể di tích và các điểm di tích quốc gia đặc biệt. 
Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế” gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, UBND huyện đã ban hành một số đề án về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016 -2020 và những năm tiếp theo; phát triển khu du lịch tâm linh, sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà (xã Xuân Lương)... 
Có thể nói, mỗi di tích trong hệ thống di tích về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế đều trực tiếp phản ánh sinh động quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu của nghĩa quân Yên Thế; là nơi lưu giữ, chuyển tải tới các thế hệ nhiều giá trị tinh thần đặc biệt mà cuộc khởi nghĩa đã để lại. Đây chính là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, có giá trị đặc biệt mà chúng ta cần hết sức trân trọng, gìn giữ và phát huy./.
 
Văn Thư