Skip to main content

Phụ nữ Yên Thế với công tác bảo vệ môi trường

Là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đặc biệt là vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp đang là vấn đề cần được quan tâm. Là một tổ chức chính trị - xã hội của huyện trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp; với chức năng của tổ chức Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường góp phần từng bước giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện xây dựng và chỉ đạo 100% Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cán bộ, hội viên của bản thân trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học...nhân Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hàng năm; thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch (trong đó tiêu chí 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) ...trên hệ thống loa đài được 844 buổi; qua các buổi sinh hoạt chi hội, Câu lạc bộ và tổ phụ nữ chuyên đề được 301 buổi có trên 15.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia; tổ chức 212 buổi thi hái hoa dân chủ với nội dung về thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu dùng lương thực, thực phẩm an toàn... gắn với xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, huyện Hội phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi “Phụ nữ với môi trường”; tổ chức 04 lớp tập huấn về hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình cho 400 gia đình hội viên, phụ nữ tham gia; phối hợp tổ chức 21 lớp tập huấn cách sử dụng phân vi sinh, phân hoá học có hiệu quả và sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch cho 2.190 người tham gia; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng mô hình rau an toàn tại xã Đồng Lạc. Chỉ đạo 21/21 Hội phụ nữ các xã, thị trấn tuyên truyền vận động các hộ hội viên nông nghiệp ký cam kết sản xuất/kinh doanh/chế biến lương thực thực phẩm an toàn.
Song song với các hoạt động tuyên truyền, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện còn thành lập, duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường: Hoạt động của mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường chung tay giúp phụ nữ và trẻ em nghèo” được triển khai thực hiện tại 100% chi hội phụ nữ với 17.890 hội viên tham gia; các thành viên tham gia có 02 túi đựng rác trong gia đình (01 túi đựng các loại rác có thể để tái chế sử dụng lại được và 01 túi đựng rác không thể tái chế), số rác có thể tái chế đem bán lấy tiền để ủng hộ giúp phụ nữ- trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 
 Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch do Trung ương Hội phát động, Hội phụ nữ toàn huyện vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia mô hình 5 không, 3 sạch (với 3 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) tại 212 chi hội phụ nữ có 18.911 người tham gia. Tại những buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, đã tổ chức tuyên truyền tọa đàm, hái hoa dân chủ, tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng. Đồng thời vận động gia đình hội viên đặc biệt là những gia đình có quy mô chăn nuôi nhiều thực hiện tốt hoạt động thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi (như vận động hội viên xây dựng bể khí bioga vừa xử lý chất thải và tận dụng được khí đốt bảo đảm môi trường). 
Hoạt động của “khu dân cư, đoạn đường xanh - sạch đẹp tự quản” tiếp tục phát huy hiệu quả; hiện toàn huyện thành lập được 212 khu dân cư và đoạn đường xanh sạch đẹp, tự quản tại 21/21 xã, thị trấn. Mỗi chi hội nhận xây dựng 01 đoạn đường, hàng tháng tổ chức vận động cho cán  bộ, hội viên và nhân dân tổ chức lao động, dọn vệ sinh đảm bảo giữ gìn đoạn đường luôn sạch đẹp. Hàng quý vào ngày chủ nhật cuối quý, tổ chức phát động “ngày chủ nhật vì môi trường” và tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh...nhằm từng bước tạo thói quen cũng như ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.
Do làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức từ đó giúp cho họ thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong hoạt động bảo vệ môi trường, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng; để mỗi hội viên thật sự là một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường. Đồng thời, quan tâm lựa chọn, xây dựng và thực hiện tốt các mô hình, nhân diện các mô hình về bảo vệ môi trường có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường chung đồng thời góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường các cấp Hội phụ nữ toàn huyện tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường; Kết luận số 43- KL/TU, ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017- 2020” và Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn 2025. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo 100% cơ sở Hội lựa chọn 01 chi hội làm điểm thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức phân loại rác thải...đến các hộ gia đình; tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu quả đồng thời kiến nghị, đề xuất với các ngành khen tặng giải thưởng môi trường cho những tập thể, cá nhận có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường./.
 
Phùng Ngọc