Skip to main content

Phồn Xương ra quân vệ sinh môi trường trồng cây xanh Đồn Hồ Chuối

Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019, sáng ngày 11/2/2019, (tức ngày 7 Tết) xã Phồn Xương tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh khu di tích lịch sử Đồn Hố Chuối. Tham dự có gần 100 cán bộ công nhân viên chức, cán bộ chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn, thôn đội trưởng; Hiệu trưởng 3 nhà trường và cán bộ y tế xã. 
Rừng Đồn Hố Chuối có tổng diện tích trên 4 ha, được trồng một số loại cây quí như: Lim, Lát, De, Rẻ, Sao, Xanh, Đa, và Bồ Đề… Hàng năm khu di tích thường xuyên được xã Phồn Xương, chăm sóc và bảo vệ cây bóng mát, tạo môi trường sinh thái trong Khu di tích luôn xanh - sạch - đẹp phục vụ đồng bào về thăm viếng và tri ân công đức của Nghĩa quân Đề Thám năm xưa. 
Ngoài ra, UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực  Đồn Hố Chuối chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ di tích và rừng đặc dụng Đồn Hố Chuối; đồng thời triển khai ký cam kết với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực rừng, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng. Đây là một trong những giải pháp tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy các khu vực rừng trong di tích và rừng đặc dụng Đồn Hố Chuối.
Di tích Đồn Hố Chuối là di tích lịch sử nằm trong quần thể di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”, do vậy công tác bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái luôn được UBND xã Phồn Xương đặc biệt quan tâm. Ý thức được việc bảo vệ môi trường sinh thái chính là bảo vệ sức sống của di tích nên tập thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo và phát huy nội lực tạo nên sức mạnh tổng hợp để địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.
Chu Hoa