Skip to main content

Phồn Xương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 41 ngày 09/05/2018 của UBND huyện Yên Thế về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, sáng 08/8/2018, UBND xã Phồn Xương, Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường huyện, Thanh tra Sở giao thông tỉnh Bắc Giang và Hạt quản lý đường bộ Tân Yên đã phối hợp tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2018.
Trong đợt ra quân này xã Phồn Xương tổ chức triển khai giải tỏa những trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 17, đường tỉnh 292, đường huyện và đường liên xã với chiều dài hơn 7 km nhằm xóa bỏ các lều quán, mái che, mái vẩy, cây xanh, lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi buôn bán, để vật liệu xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông. 
Do làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nên trong ngày đầu ra quân, đã có nhiều hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT, với gần 70m2 mái che, mái vẩy; 30 biển quảng cáo; chặt, phát quang trên 100 cây xanh các loại. Qua ®ã tạo lập, duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ, nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình giao thông, đảm bảo cho các tuyến đường thông thoáng, mở rộng tầm nhìn, giảm thiểu tai nạn giao thông./.
 
Quang Huy