Skip to main content

Nhân rộng mô hình thu gom, xử lý rác thải nông thôn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sức khỏe người dân. Những năm qua, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình điểm về xử lý môi trường, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Các mô hình này đã tạo chuyển biến và nâng cao ý thức, hành động của người dân góp phần vào thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải bằng lò đốt rác thủ công đang được triển khai khá hiệu quả tại xã Hương Vỹ.
Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân thôn Hồ Tiến xã Hương Vĩ. Cứ vào chiều chủ nhật hàng tuần, không ai bảo ai, người dân trong thôn lại tự động mang rác thải đã được phân loại ra lò đốt rác để xử lý. Thói quen xả rác bừa bãi của người dân đã dần được thay đổi.
Bà Vũ Thị Nga, thôn Hồ Tiến, xã Hương Vĩ chia sẻ: “Việc thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình đã được duy trì từ năm 2012 và được các hộ dân đồng tình hưởng ứng. Đối với các loại rác dễ cháy, các hộ dân đưa ra lò để đốt vào chiều chủ nhật hàng tuần; rác dễ phân hủy thì tiến hành chôn lấp tại vườn nhà; còn đối với chất thải rắn, các hộ tập kết lại và sử dụng để san lấp mặt bằng. Việc duy trì phân loại, xử lý rác thải đã góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường”.
Năm 2012, Hội nông dân xã Hương Vĩ đã vận dụng cách làm mới, sáng tạo cải tiến xây dựng lò xử lý rác thải tập trung tại thôn Hồ Tiến. Cùng với việc duy trì hiệu quả hoạt động của lò đốt rác, giờ đây mỗi người dân trong thôn đã trở thành những tuyên truyền viên trong công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, năm 2017, mô hình phân loại, xử lý rác thải bằng lò đốt rác của thôn đã được Bộ tài nguyên môi trường trao giải thưởng môi trường Việt Nam.
Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch Hội nông dân xã Hương Vĩ nói: “Các thôn trong xã duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ tự quản xử lý rác thải. Đối với những thôn có lò đốt rác, rác thải sẽ được đốt tại lò, đối với những thôn chưa có lò đốt, rác thải được xử lý tại điểm tập kết. Hàng tháng, Hội nông dân xã chỉ đạo các chi hội thôn ra quân dọn vệ sinh môi trường, đồng thời phối hợp với MTTQ xã và các các đoàn thể xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân làm tốt công tác môi trường trên địa bàn xã”.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sức khỏe người dân. Những năm qua, UBND huyện đã quan tâm, đầu tư và có nhiều cách làm hay, mô hình điểm về phân loại, xử lý rác thải khu vực nông thôn. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các mô hình này đã tạo chuyển biến và nâng cao ý thức, hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Bà Thân Thị Gấm, Phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện cho biết: “Để thực hiện công tác môi trường, chúng tôi lựa chọn đối tượng là hội viên phụ nữ, bởi chị em là người trực tiếp thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, đảm bảo không còn tồn dư rác thải và duy trì những tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Với chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện, lại có tính ứng dụng cao, mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Hương Vỹ đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân. Không những vậy còn hình thành nên ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường nông thôn./.
                                                             
Quang Huy