Skip to main content

Khảo sát thực trạng, đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 292

Sáng 20/8/2018, đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, khảo sát thực trạng để xây dựng phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 292 đoạn từ thị trấn Bố Hạ đi Cầu Gồ. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng kinh tế và hạ tầng, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần LIHANCO Việt Nam.
Đường tỉnh 292 đoạn từ thị trấn Bố Hạ đi Cầu Gồ có chiều dài hơn 10km, mặt đường quy mô nhỏ hẹp, đã được nâng cấp từ năm 2005, đến nay quá trình khai thác, sử dụng làm đường bị xuống cấp nghiêm trọng trong khi mật độ phương tiện lớn, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện đã đi khảo sát, đánh giá thực trạng để xác định tính cấp bách, mức độ ưu tiên đầu tư dự án, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án triển khai trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Tuy nhiên trong điều kiện ngân sách của địa phương còn khó khăn, chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện nâng cấp, cải tạo đường, UBND huyện đã lựa chọn việc khai thác các nguồn lực từ đất đai, đẩy mạnh thu hút đầu tư triển khai thực hiện dự án theo hình thức BT. 
Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu đơn vị tư vấn Công ty cổ phần LIHANCO Việt Nam căn cứ vào thực trạng tuyến đường, quỹ đất sớm xây dựng phương án, triển khai thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn có tuyến đường chạy qua cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 292, từ đó tạo đồng thuận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai thực hiện./.
 
Quang Huy