Skip to main content

Hội Nông dân tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường

 Để góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, ngày 11/4/2018, Hội Nông dân huyện Yên Thế đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Trung tâm môi trường nông thôn (Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho 80 đại biểu là chủ tịch hội nông dân cơ sở, chi hội trưởng hội nông dân và một số hội viên trên địa bàn huyện.
       Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên ở Trung tâm môi trường nông thôn (Hội Nông dân Việt Nam) trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Các văn bản của Đảng, Nhà nước về môi trường nông thôn; những tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay; kỹ năng tuyên truyền vận động người dân thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh, sống thân thiện với môi trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; kỹ năng xây dựng mô hình điểm Hội Nông dân tham gia giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn.
        Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân nắm vững kiến thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu; từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi trong cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới./.
 
Trung Hiếu