Skip to main content

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thế hướng dẫn hội viên gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thực hiện Đề án của tỉnh, huyện và hướng dẫn thu gom phân loại, xử lý rác thải cho cán bộ hội viên phụ nữ năm 2018. Từ ngày 23/7 đến ngày 9/8/2018. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thế đã phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện tổ chức 10 hội nghị tập huấn, hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình tới trên 1000 hội viên phụ nữ tại các xã: Tân Sỏi, Bố Hạ, Hương Vĩ, Hồng Kỳ, Tam Hiệp, Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Tiến, thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ.
Tại các hội nghị tập huấn cán bộ, hội viên phụ nữ đã được chuyên viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tuyên truyền những kiến thức cơ bản về: Luật bảo vệ môi trường, các quy định xử phạt trong lĩnh vực này và cung cấp các kiến thức, kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn… Từ đó giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ và thực hiện cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu lượng rác thải, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. 
Thông qua chương trình này, Hội LHPN huyện đã trao tặng cho mỗi hội viên tham gia tập huấn 01 chiếc sọt và 01 hót rác bằng nhựa để về thu gom rác tại gia đình./.
 
Chu Hoa