Skip to main content

HĐND huyện Yên Thế thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Thế tổ chức ngày 07/5/2018 đã thông qua Nghị quyết “Về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương, huyện Yên Thế”.
Địa điểm thực hiện dự án được xây dựng tại bản Làng Dưới xã Xuân Lương, quy mô đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 4,6ha, bao gồm các hạng mục: giao thông, san nền, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước. Đường giao thông được đầu tư xây dựng 2 tuyến đường đôi, chiều dài khoảng 500m và 6 tuyến đường đơn chiều dài khoảng 950m. Xây dựng hệ thống cấp điện đến từng hộ dân. Làm hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Dự án thuộc nhóm C trọng điểm với tổng mức đầu tư 40,7 tỷ đồng. Nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.
Dự án: Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương được thực hiện từ 2018 – 2020, phân kỳ làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ 2018 – 2019: Giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của dự án khoảng 4,6 ha và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 2,45 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 29,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2 thực hiện năm 2020: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đất còn lại, tổng mức đầu tư dự kiến 11,4 tỷ đồng.
HĐND huyện giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật./.
 
Như Hoa