Skip to main content

HĐND huyện Yên Thế ra Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hút đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương

Tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, HĐND huyện Yên Thế đã có Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương thu hút đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương.
Theo đó dự án: Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương huyện Yên Thế được quy hoạch với diện tích 53,75 ha nằm trong khu đất thuộc thôn Thành Chung, thôn Phan, thôn Chẽ và thôn Chùa xã Phồn Xương. Quỹ đất để xây dựng chủ yếu là đất nông nghiệp gồm đất trồng cây ăn quả, đất trồng lúa nằm xen kẽ các khu dân cư.
Quy mô diện tích lập quy hoạch là 53,75 ha; quy mô dân số khoảng 7.000 người; là điểm dân cư thuộc khu trung tâm xã Phồn Xương, ngành nghề của các hộ dân thuộc khu dân cư chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
Các hạng mục dự án gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các tuyến đường giao thông chính; cây xanh; san nền; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước; mạng lưới điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang; giải pháp xử lý những tác động môi trường.
Các hạng mục dự án ưu tiên đầu tư gồm: Tuyến đường kéo dài Cầu Gồ - Phồn Xương (mặt cắt ngang 27,5m) từ nút giao thông A1 – B1; Xây dựng nhà văn hóa thôn Phan, khu dân cư mới; Mở rộng diện tích các trường THCS, mầm non, chợ…
Tổng kinh phí đầu tư ước tính 387,79 tỷ đồng. Trong đó vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 280,67 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 107,13 tỷ đồng. Nguồn vốn thu hút đầu tư của các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).
UBND huyện Yên Thế là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. 
Dự án: Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương huyện Yên Thế được thực hiện trong thời gian từ 2017 – 2019./.
 
Minh Như