Skip to main content

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng

Chiều 14/6/2018, đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT thường trực HDND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng giai đoạn 2014-2017 tại xã Tân Sỏi. 
Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của Nhà nước trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn luôn được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, như thông qua hệ thống đài truyền thanh xã và các thôn, lồng ghép qua các hội nghị của MTTQ và các đoàn thể… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xin cấp phép xây dựng. 
Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn dần đi vào nề nếp, UBND xã đã công khai công bố quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, quy hoạch nông thôn mới, đồng thời tổ chức cắm mốc giới quy hoạch xây dựng ngoài thực địa. Từ năm 2014 đến hết 2017, toàn xã đã cấp được 62 giấy phép xây dựng cho các hộ dân trên địa bàn, trong đó có 11 giấy phép xây dựng nhà tạm. Ngoài ra, xã cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện kiểm tra các công trình xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục đối với những trường hợp có hành vi xây dựng trái phép…v.v
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí PCT thường trực HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Tân Sỏi đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: công tác quản lý sau cấp phép chưa chặt chẽ; việc phát hiện và xử lý vi phạm chưa kịp thời, triệt để. Trong thời gian tới UBND xã Tân Sỏi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng; tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát quản lý xây dựng, kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, cải thiện và ngăn chặn hiệu quả tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn./.
 
Quang Huy