Skip to main content

Đảm bảo môi trường làng nghề truyền thống mây tre đan

Hiện nay, huyện Yên Thế có 9 làng nghề thủ công, gồm 1 làng nghề truyền thống mây tre đan ở thôn Sỏi xã Bố Hạ và 8 làng nghề sản xuất cay vôi ở 2 xã Hương Vỹ và Đông Sơn.
Qua giám sát việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cấp huyện từ năm 2014 đến năm 2016 của Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND huyện) cho thấy, công tác bảo vệ môi trường ở các làng nghề nói chung trên địa bàn huyện đều đảm bảo, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Tiêu biểu như làng nghề truyền thống mây tre đan ở thôn Sỏi xã Bố Hạ: có tổng số 102/240 hộ làm nghề mây tre đan, chiếm 42,5% số hộ trong thôn. Thực tế cho thấy, công nghệ hoạt động chủ yếu ở làng nghề là các động cơ cưa, cắt nhỏ và thủ công. Các phế thải từ tre, nứa, phấn đều được tận dụng làm chất đốt phục vụ cho gia đình, không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, do nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ khó khăn, nên số lượng hộ làm nghề đã giảm đi đáng kể.
Đồng thời, do ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao nên môi trường sản xuất ở đây được đảm bảo, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người dân./.
 
 
Văn Thư