Skip to main content

Bảo vệ môi trường làng sản xuất nghề vôi, cay

Theo thống kê, đến tháng 6/2017, trên địa bàn huyện có 8 làng nghề cay vôi và tổng số gần 180 hộ gia đình, cá nhân làm nghề cay vôi, chủ yếu thuộc địa bàn 2 xã Hương Vỹ và Đông Sơn. Trong đó, tỷ lệ áp dụng công nghệ cho sản xuất chiếm 10% (đối với những lò liên hoàn), còn lại những lò thông thường vẫn sản xuất bằng phương pháp thủ công.
Tại các làng nghề cay vôi đã thành lập các tổ, đội thu gom vệ sinh môi trường và nhiều làng nghề đã xây dựng lò đốt chất thải sinh hoạt. Cơ bản, các làng nghề đã có quy ước hoạt động vệ sin môi trường và thực hiện thu gom tập trung với tần suất mỗi tuần một lần. Do vậy, tình trạng ô nhiễm do chất thải rắn phát sinh tại các làng nghề cay vôi đã cải thiện đáng kể. Toàn bộ lượng chất thải rắn được tận dụng san lấp mặt bằng. 
Đồng thời, do số lò nung đốt giảm đi đáng kể, tần suất hoạt động của mỗi lò cũng không thường xuyên, đặc biệt lượng rác thải sinh hoạt đã được thu gom và xử lý nên khí thải đã không còn hiện tượng ô nhiễm cục bộ như thời điểm năm 2013 trở về trước, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của làng nghề truyền thống tại địa phương./.
 
 
Văn Thư