Skip to main content

52 trường học đạt chuẩn Quốc gia

Với sự cố gắng, nỗ lực cao, năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế đã đạt nhiều nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu như: tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học mầm non có sự tăng trưởng đạt 80%, bậc phổ thông đạt 97%. 
Đặc biệt, công tác xây dựng trường học chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt. Toàn huyện có 52 trường học ở các cấp học và trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 77,8% tổng số trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, có 6 trường tiểu học và 1 trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học đạt kết quả tốt, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các xã, thị trấn; sự cổ vũ, động viên, tạo điều kiện của Hội Khuyến học các cấp; sự ủng hộ hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung; đặc biệt là cố gắng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự nỗ lực vươn lên của các em học sinh.
Những kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của địa phương, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước./.
 
Văn Thư