Skip to main content

Yên Thế triển khai năm học 2018-2019

 Sáng 24/8/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019. Dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn huyện.
        Trong năm học 2017 - 2018, UBND huyện Yên Thế đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ngành GD&ĐT trong việc tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, các địa phương, tạo được sự đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển GD&ĐT. Việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc phù hợp với tình hình địa phương. Kết quả phổ cập giáo dục các cấp học được củng cố và duy trì vững chắc. Tỷ lệ phòng học kiên cố vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố ở bậc mầm non đã đạt 81,5%, tăng 1,5% so với năm học trước; bậc phổ thông đạt 97,6%. Toàn huyện đã có 50/66 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 75,7%, trong đó có 7 trường đã đạt chuẩn ở mức 2.
       Về chuyên môn đã thường xuyên đổi mới sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, tự chủ chương trình ở các cấp học được thực hiện một cách triệt để; tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở các bậc học đã mang lại kết quả tốt. Các nguồn kinh phí đầu tư cho GD&ĐT cơ bản được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo quy định của Luật ngân sách hiện hành. Việc triển khai thực hiện các kế hoạch đổi mới dạy và học tiếng Anh, đổi mới dạy Tin học và ứng dụng CNTT trong các trường phổ thông có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, giáo dục mũi nhọn cấp THPT có nhiều khởi sắc.
         Với những kết quả trên trong năm học 2017 - 2018, phong trào GD&ĐT huyện Yên Thế đã được Sở GD&ĐT khen thưởng; có 1 trường được được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua; 2 trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và UBND huyện khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà toàn ngành giáo dục huyện nhà đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Đồng chí đề nghị trong năm học 2018 - 2019, toàn ngành cần quán triệt, nắm chắc chủ đề năm học; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục hạn chế thiếu sót; Tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các trường. Quan tâm đổi mới về cách thức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công bằng để lựa chọn được học sinh, giáo viên giỏi thực sự. Các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường thực sự có ý nghĩa, đặc biệt phải thường xuyên phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học để góp phần đưa sự nghiệp GD&ĐT ở huyện Yên Thế từng bước theo kịp với nhịp độ phát triển của các huyện miền xuôi./.
 
Trung Hiếu