Skip to main content

Yên Thế tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật công tác đổi mới cai nghiện matuy

Chiều ngày 5/6/2018, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang  (Sở Lao động TB - XH tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Phòng Lao động TB - XH huyện Yên Thế tổ chức  hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện công tác đổi mới cai nghiện trên địa bàn huyện cho đội ngũ cán bộ Phòng Lao động TB&XH và cán bộ Lao động TB&XH các xã, thị trấn các xã, thị trấn.
  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang tỉnh cung cấp thông tin về tình hình người nghiện ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang và các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm thu hút bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác cai nghiện nhằm thay đổi suy nghĩ, quan điểm của cán bộ, nhân dân về nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện đa dạng hóa các biện pháp, mô hình điều trị để người bệnh tự tìm giải pháp, phương thức điều trị cai nghiện thích hợp như: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tiến tới điều trị cai nghiện tại cộng đồng là chủ yếu, giảm dần điều trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nghiện ma túy cai nghiện ma túy thành công, tránh tái nghiện và hòa nhập với cộng đồng./.
 
Trung Kiên