Skip to main content

Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật lao động cho đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; công chức Lao động TB&XH các xã, thị trấn; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (hoặc kế toán, bộ phận phụ trách nhân sự) các Công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Yên Thế.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Phòng Lao động-TB&XH huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Liên đoàn Lao động huyện giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN và một số chế độ chính sách mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: tiền lương; các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; quyền trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, mức đóng và chế độ hưởng BHXH, BHYT; chế độ nghỉ hưu, tranh chấp lao động, thanh tra, kiểm tra, an toàn vệ sinh lao động...
    Cũng tại buổi tập huấn, Ban tổ chức Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và giải đáp những vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật lao động.
Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ quản lí ở cơ sở, doanh nghiệp nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật lao động và các quy định có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, thực hiện tốt chính sách và pháp luật của nhà nước. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động trong doanh nghiệp./.
 
Trung Kiên