Skip to main content

Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác BVCS trẻ em

Ngày 28/9/2018, thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Yên Thế về việc triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2018, Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 321 đại biểu là cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em và 21 công chức Lao động - TB&XH các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hướng dẫn cách thu thập thông tin, ghi chép sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình. 
Sau buổi tập huấn, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em các thôn, bản, phố trên địa bàn huyện đã nắm được những kiến thức cơ bản về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em để tiến tới tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, để mọi trẻ em đều được bảo vệ, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ xâm hại,…
 
Kiều Sinh