Skip to main content

Yên Thế tháo gỡ khó khăn trong xây dựng khu dân cư văn hóa

Năm 2016, huyện Yên Thế có 134 trên tổng số 212 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 63,2%, giảm gần 5% so với kết quả thực hiện năm 2015. Chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể và sát tình hình thực tế địa phương là vấn đề mà huyện Yên Thế đang tập trung triển khai thực hiện để nâng tỷ lệ và chất lượng thôn, bản, phố văn hóa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Mặc dù nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn Tiến Thắng (Yên Thế), nhưng mấy năm gần đây, thôn Tiến Thịnh có đời sống kinh tế tương đối phát triển nhờ nhiều hộ tham gia kinh doanh dịch vụ, chế biến lâm sản... Theo thống kê, năm 2016, cùng với La Thành, thì Tiến Thịnh là một trong hai thôn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã, chiếm khoảng 26%. Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần trong thôn rất phong phú; thôn có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có sân bóng đá, bóng chuyền rộng rãi phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao thường xuyên; nhân dân luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông Trần Công Huyền – Trưởng thôn Tiến Thịnh cho biết: năm 2016, thôn không đạt danh hiệu văn hóa. Lý do là bởi, theo các nội dung tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa, thôn mắc vào “điểm liệt”, đó là: có hai trường hợp trở lên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Ông Lê Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng cho biết, cũng mắc vào “điểm liệt”, năm qua, thôn La Thành và thôn Hợp Thắng đều không được xét thôn văn hóa vì tiêu chí “không có nhà văn hóa”. Do vậy, toàn xã chỉ có 3/9 thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa.
Cùng với các nội dung liên quan đến vi phạm chính sách dân số và không có nhà văn hóa, theo biểu chấm điểm đánh giá khu dân cư văn hóa năm 2016 của Yên Thế, còn 3 nội dung mà nếu vi phạm, các thôn, bản, phố sẽ không được xét văn hóa liên quan đến: chi bộ đảng yếu kém; người địa phương để xảy ra từ 3 vụ tai nạn giao thông, 10 người vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bị xử phạt hành chính trở lên hoặc có tai nạn giao thông gây chết người; có 2 vụ tội phạm bị phạt tù dưới 3 năm hoặc 1 vụ bị phạt tù từ 3 năm trở lên.
Theo đánh giá, đây chính là những nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều thôn, bản, phố của Yên Thế không đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa trong những năm qua. Bên cạnh đó, theo Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện, còn một số nguyên nhân như: việc triển khai các nội dung phong trào tại cơ sở chưa đồng bộ và thiếu chủ động; ít mô hình, điển hình được nhân rộng; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ văn hóa-xã hội, cán bộ thực hiện phong trào địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu; kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của huyện và các xã, thị trấn còn hạn chế; công tác xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa còn khó khăn...
Ông Triệu Văn Phượng-Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin, Phó BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Yên Thế cho biết: Để giải quyết những khó khăn trên, nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thôn, bản, phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, phấn đấu năm 2017, tỷ lệ này của huyện đạt 72%, cùng với tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của BCĐ từ huyện đến cấp xã và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của cấp trên, BCĐ huyện đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ. Trong đó, tập trung chủ yếu vào nhóm giải pháp tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình điểm.
Ông Phượng cho biết thêm, mục đích của việc đề ra một số tiêu chí chấm điểm, bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa của huyện “chặt” hơn một số địa phương trong tỉnh như: vi phạm chính sách dân số, an toàn giao thôn, an ninh trật tự... là nhằm nâng cao chất lượng các khu dân cư văn hóa; đồng thời để người dân từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm và có hành động đúng đối với những vấn đề được coi là “nóng” trong xã hội hiện nay.
Xác định được những khó khăn, vướng mắc gặp phải, để các khu dân cư không “vướng’ vào các “điểm liệt” nêu trên, BCĐ từ huyện đến cơ sở đã và đang phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai các nội dung của phong trào; phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên phụ trách từng lĩnh vực công việc, từng địa bàn; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ các thôn, bản, phố tổ chức thực hiện; định kỳ hàng tháng, quý đánh giá, rút kinh nghiệm việc làm được và chưa làm được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tiếp theo; tập trung chỉ đạo đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn, yếu kém.
BCĐ huyện và xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động của các thôn, bản, phố thường xuyên rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn cấp trên đã hướng dẫn, tìm ra những nội dung chưa đạt để tập trung tổ chức thực hiện.
Theo kinh nghiệm của ông Dương Văn Thế - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm-địa phương đã hoàn thành xã văn hóa nông thôn mới thứ hai huyện Yên Thế (sau xã An Thượng) với 7/7 thôn đạt danh hiệu văn hóa, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu trong phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung và xây dựng khu dân cư văn hóa nói riêng. “Trước tiên phải tuyên truyền sâu rộng, với nhiều hình thức cho người dân về các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, làm tiền đề để xây dựng thôn, bản, phố văn hóa. Phải làm sao để nâng cao chất lượng gia đình văn hóa với các tiêu chí như: gia đình hòa thuận, hạnh phúc; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kinh tế phát triển, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng dân cư... Có thể thông qua các hình thức như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội đoàn kết toàn dân, dịp đầu xuân mới... để thu hút, tập hợp nhân dân”, ông Thế chia sẻ.
Ngoài ra, hiện nay, Yên Thế cũng đang chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực triển khai xây dựng các mô hình “Làng văn hóa xanh-sạch-đẹp”, “Làng văn hóa không có ô nhiễm môi trường”, “Làng văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình”, “Làng văn hóa nông thôn mới”, “Khu dân cư an toàn”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”... nhằm nâng cao chất lượng các khu dân cư văn hóa; đồng thời, gắn phong trào với đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Song song với đó, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực chất của phong trào như: chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, phố xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương, trong đó có bổ sung nội dung bảo vệ môi trường làng nghề; quy định việc tổ chức lễ tang, viếng tang, chi công tác xã hội với cán bộ và thân nhân cán bộ; hỗ trợ kinh phí thực hiện hỏa táng, điện táng. Đặc biệt, tiếp tục tiến hành hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, bản, phố theo Nghị quyết của HĐND huyện với mức: 50 triệu đồng/nhà có giá trị xây lắp được phê duyệt quyết toán từ 500 triệu đồng trở xuống, 75 triệu đồng/nhà có giá trị xây lắp được phê duyệt quyết toán trên 500 triệu đồng (đối với các xã sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới); hỗ trợ 20% giá trị xây lắp sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán, nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng (đối với các xã, thị trấn không sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình 135).../.
 
Văn Thư