Skip to main content

Yên Thế quan tâm thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn

Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn. Cụ thể như: Chi trả chế độ ưu đãi hàng tháng và một lần cho 19.500 lượt đối tượng người có công và thân nhân người có công  với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng; Chi trả  41.000 lượt đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội  với số tiền trên 17 tỷ đồng; Đồng thời  ban hành quyết định hưởng mới cho 587 đối tượng bảo trợ xã hội.
Việc tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày thương binh liệt sĩ đã được các cấp, các ngành đoàn thể của huyện quan tâm. Trong năm 2018, các đ/c lãnh đạo huyện đã trao 3.822 xuất quà Chủ tịch nước và 1.820 xuất quà Chủ tịch UBND tỉnh; 324 xuất quà của huyện tặng cho người có công và thân nhân NCC trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 2,66 tỷ đồng. Phối hợp với UB MTTQ huyện tiếp nhận, phân bổ quà tết cho 4.375 hộ nghèo (đạt 100%), 957 hộ cận nghèo (đạt 21,3%); phối hợp với Hội người cao tuổi huyện tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.317 cụ người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên (trong đó: 08 cụ trên 100 tuổi, 04 cụ tròn 100 tuổi, 34 cụ 95 tuổi, 61 cụ tròn 90 tuổi, 1.206 cụ từ 70, 75, 80, 85 tuổi) với tổng số tiền 269 triệu đồng.../.
Chu Hoa