Skip to main content

Yên Thế phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019

Sáng ngày 02/11/2018, tại Hội trường UBND xã Bố Hạ, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế.
        Sau khi có Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển các đối tượng tham gia BHYT được ban hành, UBND huyện Yên Thế đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện theo lộ trình từng giai đoạn. Các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Từ đó người dân, người sử dụng lao động, người lao động nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hiểm y tế, trách nhiệm hơn trong việc tham gia BHYT. 
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tính đến ngày 30/9/2018 toàn huyện đã có 98.989/101.325 người tham gia BHYT, đạt 97,69% dân số, tăng 12,39% so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu 98% người dân có thẻ BHYT, trong đó 100% học sinh các trường học trên địa bàn tham gia BHYT. Phấn đấu hoàn thành sớm lộ trình được giao từ nay đến năm 2020. 
       Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế đã ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho người dân, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm cho đối tượng tham gia./.
 
Trung Hiếu