Skip to main content

Yên Thế phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

Sáng ngày 01/11/2017, tại Hội trường UBND xã Hương Vỹ, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018. Về dự có đồng chí Trịnh Hữu Bàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế.
          Báo cáo tại buổi lễ phát động nêu rõ: Ngay sau khi Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ban hành. UBND huyện Yên Thế đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đã được đẩy mạnh trong Tháng cao điểm đến người dân và doanh nghiệp nên nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng... của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt. 
Do dó, chỉ sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tính đến hết 30/9/2017, huyện Yên Thế đã có 95.026/100.249 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,8% dân số toàn huyện, tăng hơn 12 nghìn đối tượng so với cùng kỳ năm 2016, vượt  0,8% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao về phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, huyện Yên Thế còn 2 xã và 17 trường học không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
         Năm 2018, huyện Yên Thế phấn đấu 98% dân số có thẻ BHYT, trong đó 100% học sinh các trường học trên địa bàn tham gia BHYT. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế đã ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đồng thời đề nghị: Ngay sau lễ phát động này, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho người dân hơn nữa; Quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo, Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư để vận động nhân dân có hiệu quả và thường xuyên thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm cho các đối tượng tham gia./.
 
Trung Hiếu