Skip to main content

Yên Thế khai giảng lớp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Ngày 12/7/2018, tại bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến, Phòng Lao động TB&XH Yên Thế và Trung tâm Dạy nghề Phương Nam phối hợp tổ chức khai 01 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn về “kỹ thuật chăn nuôi thỏ và chim bồ câu” dự Lễ khai giảng có đại diện Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Yên Thế; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Đồng Tiến; các ban ngành đoàn thể xã Đồng Tiến và Trung tâm Dạy nghề Phương Nam.
Tham dự lớp có 30 hộ nông dân là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người lao động nông thôn có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Tiến, có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi thỏ và chim bồ câu. Thời gian đào tạo 2 tháng, học viên được Giảng viên Trung tâm Dạy nghề Phương Nam truyền đạt những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi thỏ và chim bồ câu. Học viên tham dự được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và kinh phí tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học (đối tượng diện chính sách) trong thời gian tham gia đào tạo theo quy định./.
 
                  Thúy Hạnh