Skip to main content

Yên Thế cấp gạo tháng giáp hạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018

Sáng ngày 14/5/2018, được sự nhất trí của UBND huyện, Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế đã tổ chức cấp gạo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội tháng giáp hạt năm 2018. 
Với mục tiêu đảm bảo đời sống cho mọi người dân trong tháng giáp hạt năm 2018, không để hộ gia đình nào trên địa bàn huyện thiếu đói đứt bữa; hỗ trợ, động viên hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn về kinh tế từng bước vươn lên ổn định đời sống. UBND huyện Yên Thế đã trích kinh phí cấp 3.942 kg gạo cho 150 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với 263 nhân khẩu, mức trợ cấp 15kg/nhân khẩu.
Mặt khác, UBND huyện Yên Thế đã đề nghị Uỷ ban MTTQ, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị lồng ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, thôn, bản tham gia lao động sản xuất, khắc phục đời sống để có thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống; cùng với cấp ủy, chính quyền thường xuyên chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm thực hiện xã hội hoá phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Chính sách đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương lớn của Đảng, được các cấp chính quyền huyện Yên Thế triển khai có hiệu quả. Tháng giáp hạt năm nay, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Yên Thế sẽ không lo bị đứt bữa, việc cấp gạo cứu trợ cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần nỗ lực hơn nữa để về lâu dài có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất, tổ chức chỉ đạo nhân dân trồng cây màu ngắn ngày cải thiện đời sống trong tháng giáp hạt và những tháng tiếp theo để người nghèo vươn lên thoát nghèo./. 
 
Kiều Sinh