Skip to main content

Yên Thế: 97,3% dân số toàn huyện tham gia bảo hiểm y tế

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện trong chiến lược bảo đảm an sinh xã hội đến năm 2020 trên toàn tỉnh Bắc Giang. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện. 
Cụ thể, đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách về BHYT, bảo hiểm xã hội tại xã Đông Sơn, thu hút 120 đại biểu tham dự. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 212 Ban vận động nhân dân tham gia BHYT ở 212/212 thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả, theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện, đến nay, toàn huyện Yên Thế có hơn 99 nghìn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97,3% dân số toàn huyện, tăng hơn 6% so với thời điểm tháng 6 năm 2017.
Để đạt mục tiêu năm 2018 sẽ có 98% dân số trên địa bàn tham gia BHYT, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi, các văn bản, chính sách BHYT cho người dân thông qua nhiều hình thức phong phú; đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh cơ sở về tác dụng, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã và Ban vận động nhân dân tham gia BHYT ở các thôn, bản, phố…
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tính ưu việt của BHYT, là hình thức đóng góp để chăm sóc sức khỏe toàn dân, mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi mắc bệnh, nhất là đối tượng người nghèo, cận nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số…/.
 
Văn Thư