Skip to main content

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp

      Chiều ngày 29/01/2019, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giams đốc Sở Tư pháp, đồng chí Đinh Công Hưng - PCT HĐND huyện.
         Năm 2018, công tác tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng địa phương để triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đã kịp thời phối hợp đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. 
Tư pháp huyện và Tư pháp các địa phương đã tham mưu tích cực cho các cấp chính quyền đẩy mạnh triển khai các văn bản luật mới ban hành, các văn bản luật điều chỉnh trực tiếp đến việc thực hiện nhiệu vụ của ngành. Kịp thời góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, quản lý, xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát TTHC và trách nhiệm bồi thường nhà nước và việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường, huy động đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đã chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng là học sinh ở các trường. 
Công tác hành chính Tư pháp đi vào nề nếp, giải quyết một khối lượng lớn yêu cầu của người dân về lĩnh vực chứng thực, hộ tịch. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, hạn chế những vi phạm pháp luật xảy ra, giúp người dân, các doanh nghiệp tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ dân sự, hình sự, kinh tế... Kết quả đạt được đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, tăng thu ngân sách, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng địa phương cơ sở.
         Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đánh giá cao những kết quả mà ngành tư pháp huyện Yên Thế đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới ngành tư pháp cần chọn những nhiệm vụ trong tâm, việc trọng điểm, xây dựng nội dung chi tiết, lộ trình cụ thể để thực hiện. Đối với công tác văn bản phải thường xuyên nâng cao chất lượng thẩm định và phải đặc biệt quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác hộ tịch, chứng thực ngay từ cơ sở.
         Cũng nhân dịp này có 4 đ/c được trao tặng kỷ niệm chương, 9 cá nhân được Sở Tư pháp và UBND huyện khen thưởng./.
 
Trung Hiếu