Skip to main content

Triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS

Sáng 08/10/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Yên Thế phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ huyện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020” (gọi tắt là Đề án 818). Dự hội nghị có đại diện Ban quản lý Đề án 818 Trung ương, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh cùng hơn 100 đại biểu là viên chức dân số các xã, thị trấn, cộng tác viên dân số và chi hội trưởng phụ nữ cơ sở trong huyện.
Xã hội hóa các phương tiện tránh thai và hàng hóa SKSS là quá trình động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và chủ động vào lĩnh vực dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc SKSS, huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước và nhân dân nhằm đạt mục tiêu đảm bảo mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại và các dịch vụ chăm sóc SKSS để hạn chế tối đa có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Tại tỉnh Bắc Giang, việc triển khai đề án được tỉnh chỉ đạo thông qua nhiều văn bản; trong đó đề ra các nhóm hoạt động gồm truyền thông, củng cố và phát triển mạng lưới cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ; phân bổ chỉ tiêu xã hội hóa các phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS theo khả năng và nhu cầu của các huyện, thành phố.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS/KHHGĐ./.
 
Văn Thư