Skip to main content

Tham vấn, đối thoại tại cộng đồng về chính sách giảm nghèo năm 2018

Trong 03 ngày 14,15,16/11/2018, Đoàn tham vấn liên ngành của Sở Lao động - TB&XH - Ban dân tộc tỉnh - Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tham vấn, đối thoại về chính sách giảm nghèo tại xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ và Tân Hiệp. 
Dự hội nghị có gần 180 đại biểu đại diện lãnh đạo UBND, thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã, Trưởng, phó các thôn, bản, một số đối tượng đã và đang thụ hưởng chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã. 
Các đại biểu tham dự buổi tham vấn được nghe các thành viên Đoàn tham vấn giới thiệu khái quát chung về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, một số chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ BTXH,...  
Đại diện Phòng BTXH - Sở Lao động - TB&XH, Ủy ban dân tộc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế đã lắng nghe và giải đáp những câu hỏi, ý kiến thắc mắc, những kiến nghị về những chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo như: Quy trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tín dụng ưu đãi, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, chính sách hỗ trợ BHYT, chính sách BTXH theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ của đại biểu tham dự buổi tham vấn và nắm bắt thực tế việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa bàn cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung và đối tượng chính sách xã hội nói riêng./.
 
Kiều Sinh