Skip to main content

Tập huấn phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

 Sáng 13/6/2018, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm cho các thành viên trong ban chỉ đạo liên ngành huyện và xã về ATTP; cùng 135 chủ cơ sở  sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm  trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Ngô Thị Oanh - Phó Chi cục trưởng chi cục ATVSTP tỉnh đã về dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị định.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những điểm mới của Nghị định số 15/CP. Nghị định gồm 13 chương, 44 điều với 11 nội dung chính được điều chỉnh so với Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được ban hành năm 2012. Nghị định cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất nhưng không buông lỏng công tác quản lý ATTP. 
Thay vì tất cả các sản phẩm bao gói sẵn trước đây phải cấp giấy xác nhận phù hợp thì theo quy định mới tại Nghị định số 15, chỉ có 3 nhóm sản phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan quản lý gồm: Nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ tới 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới và những sản phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt. Các sản phẩm còn lại do các doanh nghiệp tự công bố. Nghị định số 15 cũng không quy định trực tiếp cho đơn vị nào của địa phương quản lý về ATTP mà giao cho UBND tỉnh, thành phố quyết định dựa theo tình hình thực tế của từng địa phương…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều câu hỏi, chia sẻ làm rõ nội dung Nghị định để tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, triển khai nhiệm vụ của các đơn vị cá nhân liên quan, cũng như hướng dẫn cho các cở sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện các quy định của Nghị định tại địa phương./.
                                                         
Chu Hoa