Skip to main content

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Chiều ngày 29/5/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các đồng chí làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Đại diện lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức được giao thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Hiệu Trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT TT UBND huyện tới dự phát biểu và quán triệt hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Nội vụ tỉnh giới thiệu về một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT – BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91 và hướng dẫn các nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng như: Các bước tổ chức phong trào thi đua, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề ngị khen thưởng; cách thức, kỹ năng viết báo cáo thành tích khen thưởng… Đồng thời các đại biểu cũng được giải đáp những thắc mắc và trao đổi về nghiệp vụ thi đua khen thưởng ở cơ sở. 
Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm làm tốt hơn nữa về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn toàn huyện, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng một cách cụ thể, sát thực, đảm công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo./.
 
Chu Hoa