Skip to main content

Sở Y tế phát động chiến dịch phong trào vệ sinh vì sức khỏe cộng đồng

 Sáng ngày 04/01/2018, tại xã Phồn Xương, Sở Y tế Bắc Giang phối hợp với Ban điều hành chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” huyện Yên Thế tổ chức phát động chiến dịch “Phong trào vệ sinh vì sức khỏe cộng đồng”. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, một số ban, ngành huyện cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, học sinh và nhân dân trên địa bàn.
         Yên Thế là một trong 6 huyện trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2016-2020. Hiện toàn huyện có 12/21 xã, thị trấn đã triển khai công tác vệ sinh toàn xã, trong đó chú trọng tuyên truyền cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sinh hoạt sạch sẽ. Năm 2017, Yên Thế có 62% hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 82% hộ dân có điểm rửa tay bằng xà phòng. 
           Mục tiêu của chiến dịch “Phong trào vệ sinh vì sức khỏe cộng đồng” nhằm vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác vệ sinh phòng bệnh. Toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã, trong đó huyện Yên Thế có hai xã là Phồn Xương và Tiến Thắng. 70% hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; người dân nâng cao ý thức thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; các hộ tích cực vệ sinh môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch.
Tại đây, nhân viên y tế hướng dẫn người dân, đặc biệt là trẻ em rửa tay bằng xà phòng và thực hiện tuyên truyền lưu động vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe./.
 
Trung Hiếu