Skip to main content

Sơ kết công tác TT-TH huyện 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 18/6/2018, Đài TT-TH huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT thường trực UBND huyện; lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy, Phòng văn hóa thông tin huyện.
6 tháng đầu năm 2018, đội ngũ cán bộ, viên chức đài truyền thanh - truyền hình huyện và đài truyền thanh cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, nhất là các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước… Đài TT-TH huyện không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình. Từ đầu năm đến nay, đã biên tập và phát sóng 194 chương trình phát thanh, truyền hình với 2.360 tin, bài, phóng sự, đạt gần 60% kế hoạch năm; thực hiện 95 chương trình TH điện tử và video clip trên cổng thông tin điện tử huyện, duy trì thực hiện từ 12 – 15 chuyên mục… Bên cạnh đó, công tác tiếp âm, phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình, công tác phối hợp cũng luôn được Đài chú trọng thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, khắc phục sự cố, sửa chữa kĩ thuật cho các đài cơ sở. Các đài cơ sở luôn duy trì chế độ tiếp âm đài cấp trên, xây dựng được 615 chương trình truyền thanh với tổng số hơn 3.100 tin bài phản ánh các sự kiện chính trị, xã hội tại địa phương. Ngoài ra, các đài truyền thanh cơ sở luôn quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh, tiêu biểu là đài xã Tân Sỏi, Bố Hạ, Đồng Vương…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí PCT thường trực UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đài truyền thanh - truyền hình huyện và đài truyền thanh cơ sở đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Đài truyền thanh - truyền hình huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt chú trọng tuyên truyền kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân thi đua học tập, lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững./.
 
Quang Huy