Skip to main content

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự ngày đoàn kết toàn dân tại Đông Sơn

Sáng ngày 16/11/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đền Trắng - xã Đông Sơn, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đông Sơn.
        Thôn Đền Trắng - xã Đông Sơn hiện có 157 hộ, với 535 nhân khẩu gồm 4 dân tộc cùng chung sống, trên 90% nhân dân trong thôn sống bằng nông nghiệp, làm nghề cay vôi và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Những năm qua, nhân dân thôn Đền Trắng luôn đoàn kết thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm nhân dân trong thôn Đền Trắng luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu các loại thuế, quỹ do cấp trên và địa phương phát động, trong thôn không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. 
Nét nổi bật trong năm 2018, thôn Đền Trắng - xã Đông Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua tổng kết thôn đã có 30 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, hiện toàn thôn chỉ còn 4/157 hộ nghèo, đặc biệt trong năm 2018, nhân dân trong thôn đã hiến đất, ngày công lao động và tiền của cứng hóa được trên 3 km đường giao thông nông thôn, phong trào văn hóa, văn nghệ thường xuyên được thôn duy trì, qua bình xét năm 2018, thôn đã có 136/157 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 86,6%..
        Phát biểu tại ngày hội Đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã đánh giá cao những thành tích mà nhân dân thôn Đền Trắng đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Trong đó quan tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, thường xuyên giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương, chủ động quản lý, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy có hiệu quả giá trị khu di tích lịch sử trên địa bàn...
         Cũng nhân dịp Ngày hội đoàn kết toàn dân, Ban công tác mặt trận thôn Đền Trắng xã Đông Sơn đã tổ chức phát động phong trào thi đua và ký giao ước hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại địa phương tới toàn thể nhân dân trong thôn./.
Trung Hiếu