Skip to main content

Phó Chủ tịch HĐND huyện dự ngày Hội đoàn kết toàn dân tại Thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp

Sáng ngày 16/11/2018, đồng chí Đinh Công Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm y tế, Phòng Văn hóa  huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã  Tam Hiệp.
        Thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp  hiện có 87 hộ, hơn 297 nhân khẩu gồm 05 dân tộc cùng chung sống. Nhân dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Số hộ có kinh tế khá trong thôn chiếm trên 60%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, nhân dân thôn Đền Quan đã luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” đã đi vào nề nếp. Đặc biệt hàng năm nhân dân trong thôn luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu các loại thuế, qũy do cấp trên và địa phương phát động. Trong năm 2018, đã có 80/87 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 91%, thôn đạt  khu dân cư văn hóa tiểu biểu..
        Phát biểu tại ngày hội Đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND  huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Đền Quan đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư và quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; các cuộc vận động cần phải được tiến hành thường xuyên theo từng giai đoạn, sớm cùng với xã xây dựng “Nông thôn mới”. 
Thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí đã trao quà cho nhân dân trong thôn 3 triệu đồng; cũng nhân dịp này, Ban công tác mặt trận của thôn đã biểu dương và cấp giấy chứng nhận cho 17 hộ gia đình  3 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 80 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018./.
 
Chu Hoa