Skip to main content

PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra công tác sáp nhập trường tại huyện Yên Thế

Sáng 14/8/2018, đồng chí Lê ánh Dương, PCT UBND tỉnh Bắc Giang đã về kiểm tra công tác sáp nhập trường và chuẩn bị năm học mới tại huyện Yên Thế. Cùng đi có lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo, Sở nội vụ. Tiếp và làm việc với đoàn, ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện.
Đoàn đã đến kiểm tra và nắm tiến độ thực hiện sáp nhập 2 trường Tiểu học và THCS xã Tân Hiệp và việc giải thể trường Tiểu học và THCS xã Đông Sơn. Trước kế hoạch của tỉnh, các địa phương và nhà trường đã có sự sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, hành chính, giáo viên. Sau khi giải thể hoặc sáp nhập không có khó khăn gì lớn và tâm lý của cán bộ, giáo viên, phụ huynh đều an tâm, đồng tình ủng hộ chương trình này. 
Tại đây, PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, các nhà trường cần làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh để mọi người hiểu về chủ trương sáp nhập trường; tích cực chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; có phương án về các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh đảm bảo rõ ràng, kịp thời, minh bạch. Về phía huyện cần quan tâm hơn đối với các trường sẽ sáp nhập hoặc giải thể, đặc biệt là về thủ tục sáp nhập, cân đối giáo viên…/.
 
Quang Huy