Skip to main content

PCT thường trực HĐND huyện thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách tại 02 xã Tân Hiệp và An Thượng

Chiều 24/7/2017, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện đã đi thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã Tân Hiệp và An Thượng. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND 02 xã.
Tại xã Tân Hiệp, đồng chí PCT thường trực HĐND huyện đã đến thăm, tặng quà cho các ông, bà: Đặng Thị Quý, sinh năm 1939, ở thôn Hoàng Long, là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Kính hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ông Ngô Văn Minh, sinh năm 1950, bệnh binh mất 68% sức khỏe ở thôn Đồng Gia; ông Phạm Hồng Thái, sinh năm 1952, thương binh hạng 4/4, ở thôn Đồng Bông. 
Tại xã An Thượng, đoàn đến thăm, tặng quà ông Nông Văn Hà, sinh năm 1953, ở thôn Hồng Lĩnh; ông Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1954, ở thôn Cầu Đá đều là thương binh, hiện nay già yếu, thường xuyên ốm đau. Thăm, tặng quà ông Nguyễn Đức Tấn, sinh năm 1946, là đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Tân An.
Tại những nơi đến thăm, đồng chí PCT thường trực HĐND huyện và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời trao quà cho các thương, bệnh binh, nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, vượt lên khó khăn mất mát, bệnh tật, là điểm tựa tinh thần cho con cháu, tích cực đóng góp kinh nghiệm, vốn sống để xây dựng đời sống mới tại các khu dân cư, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương 02 xã Tân Hiệp và An Thượng cần quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thương, bệnh binh, gia đình chính sách của địa phương vươn lên trong cuộc sống, lao động sản xuất, qua đó giúp các các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống ấm no, bền vững./.
 
Quang Huy