Skip to main content

Nhiều thôn, bản, phố tiêu biểu nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ ba trở lên

Bên cạnh các biện pháp phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, kiểm soát việc khai thác tài nguyên, phân bố dân cư hợp lý, giải quyết ô nhiễm môi trường thì kế hoạch hóa gia đình là một biện pháp căn cơ giúp giải quyết vấn đề dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống. Kế hoạch hóa gia đình ngoài mục đích hạn chế sự gia tăng dân số còn nhằm bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ và trẻ em đồng thời đem lại hạnh phúc cho gia đình.
Xác định vai trò quan trọng đó, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tập trung cao thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực như: tuyên truyền, vận động; thực hiện các chiến dịch lồng ghép, các kỹ thuật chuyên môn... Nhờ vậy, dân số của địa phương được duy trì ổn định; các chỉ tiêu về KHHGĐ, nhất là giảm tỷ lệ sinh con thứ ba của huyện đều đạt kế hoạch đề ra.
Đặc biệt, nhiều thôn, bản, phố trên địa bàn huyện đạt thành tích nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ ba trở lên như: thôn Chùa (xã Phồn Xương, 8 năm), thôn Hốt Hồ (xã Hương Vĩ, 6 năm), thôn Mạc II (xã Phồn Xương, 4 năm); các thôn: Am xã Tân Hiệp, thôn Bo Chợ xã Đông Sơn, thôn Tân Sỏi và Hồng Lạc (xã Đồng Tâm), phố Cả Dinh (thị trấn Cầu Gồ), thôn Hố Rích (xã Đông Sơn), bản Cây Thị (xã Đồng Tiến)... 3 năm gần đây không có người sinh con thứ ba. 
Bên cạnh đó, nhiều thôn, bản, phố khác cũng tiêu biểu trong thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ như: bản Xuân Môi (xã Xuân Lương), thôn Dinh Tiến (xã Bố Hạ), phố Đề Nắm (TT Cầu Gồ), thôn Tân Hồng (xã Đông Sơn), thôn Yên Thế và bản Đồng Khách (xã Tam Hiệp).../.
 
Văn Thư