Skip to main content

Lộ trình bảo y tế toàn dân đến năm 2020

Thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Với ý nghĩa đó, UBND huyện tiếp tục triển khai Đề án “Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020” nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số tham gia BHYT vào năm 2018 và phấn đấu 100% người dân có thẻ BHYT vào năm 2020.
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện vào tháng 11 hàng năm.  Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia  BHYT như: Chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng tham gia BHYT như các hộ sản xuất nông lâm nghiệp có mức sống trung bình mua BHYT sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ 20% cộng với 30% giá trị hỗ trợ của Trung ương khi mua thẻ BHYT; tuyên truyền nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT… Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của huyện; chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn thành lập Ban vận động, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHYT đến từng thôn, bản và tổ dân phố; thành lập Ban vận động tại các thôn, các tiểu khu, tổ dân phố do Trưởng ban công tác mặt trận làm Trưởng ban. 
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng được xem là giải pháp then chốt để vận động người dân tham gia BHYT. Theo đó, ngành Y tế đã tập trung các hoạt động cải cách quy trình khám, chữa bệnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh.  Kết quả, số người khám, chữa bệnh BHYT không ngừng tăng lên và giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các đơn vị y tế còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nhằm trau dồi y đức, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Bộ quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện đáng kể. 
Hàng năm, BHXH huyện luôn thực hiện tốt công tác giám định BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định mới cho người bệnh có BHYT, qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh bằng BHYT trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Với sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, việc huy động người dân tham gia BHYT đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHYT trên toàn huyện là 97,8%. Một số địa phương đạt tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Đồng Tiến, Đồng Vương, Tiến Thắng, Đồng Hưu đạt 100%, Canh Nậu đạt 99,8%, Tam Hiệp đạt 98,4%, Hương Vỹ, Tam Tiến đạt 98,2%, Xuân Lương đạt 98%.
Trong thời gian tới, để việc thực hiện Đề án “lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân” tiếp tục mang lại nhiều kết quả; các cấp, các ngành liên quan cần thực hiện tốt các giải pháp cụ thể như. 
Một là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, căn cứ chỉ tiêu UBND tỉnh giao hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho từng xã, thị trấn, việc giao chỉ tiêu phải cụ thể cho từng nhóm đối tượng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.
Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, như xây dựng kế hoạch riêng về công tác truyền thông, có sự phối hợp triển khai đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Hoạt động tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, như trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT, đảm bảo cho mọi đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia.
Ba là: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, đảm bảo các cơ sở y tế đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý, thẩm định việc khám, chữa bệnh BHYT.
Bốn là: Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ BHYT bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của ngành BHXH. Xây dựng và củng cố mạng lưới Đại lý thu BHYT rộng khắp trên địa bàn về đến các thôn, bản, tổ dân phố. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để kịp thời cấp thẻ BHYT cho đối tượng. Đồng thời tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm cải cách hành chính, tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi, hiệu quả giữa cơ quan BHXH và người tham gia. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH trong các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, việc thực hiện các quy định về chuyên môn trong khám, chữa bệnh, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về BHXH, BHYT…, tất cả nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT./.
 
Lư Văn Giang