Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện lộ trình phát triển BHYT toàn dân tại xã Tân Hiệp

Sáng 28/4/2017, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình  BHYT huyện Yên Thế do bà Trần Thị Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện là trưởng đoàn đã về kiểm tra việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế toàn dân tại xã Tân Hiệp từ ngày 01/11/2016 đến 30/3/2017. Tiếp và làm việc có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của xã và các thôn, bản.
Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Yên Thế về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. Đảng ủy xã Tân Hiệp đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, do đồng chí Bí thư đảng ủy làm trưởng ban. UBND xã đã tổ chức Hội nghị triển khai về thực hiện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; giao chỉ tiêu cho các thôn, bản đồng thời phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; các ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn, bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia BHYT toàn dân thông qua nhiều hình thức như: MTTQ xã tổ chức 11 hội nghị tại 11 khu dân cư với 635 lợt người tham dự; các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, đồng thời đến từng gia đình hội viên để tuyên truyền vận động giúp người dân nhận thức và hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến 30/3/2017, toàn xã Tân Hiệp đã có 3.496 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 89,6%. Tuy nhiên, hiện nay toàn xã còn 627 người chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu ở các nhóm đối tượng có mức sống trung bình hoặc đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà xã Tân Hiệp đạt được trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, xã Tân Hiệp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; rà soát nắm chắc các đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế, chú ý đến các nhóm đối tượng làm nông, lâm nghiệp, nhóm hộ gia đình có mức thu nhập trung bình… Phấn đấu đến hết năm 2017 toàn xã có 95% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế./.
 
Quang Huy